Enerji Kalitesi Mühendisliğinde Mükemmel Kalite ve Hizmet Anlayışı

 
   
 

  

Enerji Kalitesi, Harmoniklerin Ölçülmesi ve Analizi

 

Tesislerde enerji kalitesi ve harmonikler'den ötürü  sorun yaşanıp yaşanmadığı, tesiste yapılacak enerji kalitesi ölçümü ile belirlenebilir. Güç elektroniğinde yaşanan gelişmelere paralel olarak üretilen modern cihazlar hem enerjiyi verimli kullanmakta hem de kullanıcıya ek olanaklar sunmaktadır.

Ancak şebekeden harmonik bileşenli akımlar çeken bu cihazlar elektrik şebekesinde çeşitli sorunlara ve gerilim dalga şeklinde bozulmalara neden olmaktadırlar.

 
Bu bozulmaların miktarının saptanması amacıyla sistemlerde enerji kalitesi ve harmonik ölçümlerinin yapılması gerekmektedir.

Enerji kalitesi ve harmonik ölçümlerini gerçekleştirmek gerçek anlamda mühendislik bilgisi gerektirir. Ölçümü gerçekleştiren kişiler enerji kalitesi ve harmonikler konusundan geniş teknik bilginin yanısıra saha deneyimine de sahip olmalıdır.

Ölçüm veya ölçümlerin yapılacağı noktaların seçimi ve sistemde bulunan yüklerin incelenmesi ölçüm açısından büyük önem taşır. Ölçümlerin doğru olarak değerlendirilmesi ve sisteme uygulanması, gereken en doğru, uygun ve ekonomik çözümün bulunması ancak bu şekilde mümkün olmaktadır.
 
  • Faz Gerilimleri
  • Gerilim harmonik içeriği ve THD (toplam harmonik bozulma) oranları
  • Gerilim anomalileri (anlık gerilim düşme ve yükselmeleri)
  • Faz akımları
  • Akım harmonik içeriği ve THD (toplam harmonik bozulma) oranları
  • Güç faktörü ve kayma güç faktörü değerleri
  • Her faza ilişkin aktif ve reaktif güç değerleri
  • Ölçüm yapılan süre boyunca çekilen aktif ve reaktif enerji değerleri

Yapılan ölçümler ile faz dengesizlikleri, kompanzasyon problemleri ve hatta çeşitli cihazlardaki fark edilmemiş problemler bile belirlenebilmektedir.

Yapılan her ölçümün sonunda ölçümün gerçekleştirildiği firmaya ölçüm sonuçlarını, yorumları ve olası çözüm önerilerini içeren detaylı bir rapor sunulmaktadır.
 
 
 
Manyetik Alan Ölçümü ve Raporlama
 

Elektromanyetik alanlar insanlar ve cihazlar üzerindeki etkileri çağımızın en büyük problemeleri arasındadır. uzun süreli bu tür alanlara maruz kalındığında insanlar üzeerinde  kanser, başağrısı gibi bir çok rahatsızlığa elektronik cihazlar üzerinde istenmeyen gürültüler ve bozulmalara neden olmaktadır.

Özellikle yüksek gerilim hatları, radyo tv vericileri, baz istasyonları gibi tesislere yakın oturunlar yoğun tehdit altındadır. bu tür bölgelerde elektro manyetik alanlar frekans şiddetlerine göre ayrıntılı olarak incelenerek ekranlama , faraday kafesi v.b gibi tedbirler alınmalıdır.

Firmamız İşyeriniz veya Konutunuzda sizin ve ailenizin maruz kaldığı Elektromanyetik Alan şiddetini ölçüp raporlamaktadır. Elektromanyetik radyasyon ölçümü için bizimle iletişime geçebilirsiniz.